برچسب: شکسپیر

بررسی اثرات مطلوب تفکر مثبت در عزت‌نفس و آرامش روانی (قسمت اول)

ای برادر تو همه اندیشه‌ای                     مابقی تو استخوان و ریشه‌ای گر گل است اندیشه‌ای تو گلشنی           و ربود خاری تو هیمه گلخنی (مولوی)   تفکر درواقع تمام هستی ماست و ما چیزی جز اندیشه و روان خود نیستیم. جسم ما تنها محفظه‌ای است که ذهن را در خود ادامه ی مطلب

بستن

درباره من

طیبه معاشرتی

داشتن یک جامعه‌ی موفق آرزوی همیشگی من است

تازه ترین نوشته ها